<

ביטול פסק דין

נאשם הנשפט בהעדרו | סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי
סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אין לשפוט אדם אלא בפניו. אולם, הוראות סעיף 240 לחוק, המתייחס בין היתר לעבירות לפי פקודת התעבורה, גוברות על קביעה כללית זו, לפיה ניתן לשפוט נהג בהעדר בעבירות קנס ובעבירות לפי פקודת התעבורה. נהג אשר לא התייצב לדיון יראו אותו כמודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום שהוגש נגדו. לנהג אפשרות להעביר לבית המשפט בכתב את טענותיו לעניין העונש. אולם, בימ"ש אינו יכול לגזור עונש מאסר על נהג אשר נדון שלא בפניו. בית המשפט רשאי להטיל כל עונש אחר, לרבות פסילת רשיון נהיגה. מקום בו קיימת אפשרות כי התביעה תבקש עונש מאסר, עליה לציין זאת בכתב האישום. אם הדו"ח הנרשם לנהג מהווה גם הזמנה לדין, הדבר יובהר לנהג בתחילת המשפט.

מתי אין לדון נהג הנאשם בעבירת תעבורה שלא בפניו?
1. כאשר עבירת התעבורה גרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש.
2. כאשר יש חשש כי יגרם בכך עיוות דין לנאשם.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר הנהג
סעיף 130 לחוק סדר הדין הפללילי קובע כי בית המשפט רשאי לבטל פסק דין שניתן בהעדר הנהג, אם הוכח אחד משניים:

1. יש סיבה מוצדקת לאי התייצבותו לדיון.

2. הדבר דרוש ל מניעת עיוות דין .

הבקשה לביטול פסק דין תוגש לבית המשפט בו ניתן פסק הדין בתוך 30 ימים מיום בו הודע לנהג פסק הדין. יובהר כי הגשת הבקשה לא מעכבת את מניין הימים העומדים לרשות הנהג להגשת ערעור לערכאה גבוהה יותר.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר | פסיקה מנחה

עפת (ת"א) 47370-02-11 עמור נגד מדינת ישראל, כב' השופט רענן בן יוסף 17.3.11

בפניי שני ערעורים שבהסכמת הצדדים, הנני מאחד את הדיון בהם, שניהם ערעוריו של המערער, עמור מאיר, על גזרי דין שהוטלו עליו בהיעדר ע"י בית משפט לתעבורה בתל אביב יפו, בשני המקרים, כב' השופטת נועה פראג-לבוא. התיק האחד הינו תיק 22883/09, בו הטיל בית משפט לתעבורה על המערער פסילה בפועל בת שנתיים ימים, פסילה מותנית של שישה חודשים לשלוש שנים וקנס של 3,000 ₪. התיק האחר, 23541/09, בו הטיל בית משפט קמא פסילה בפועל בת שנה, פסילה מותנית של שישה חודשים למשך שלוש שנים וקנס בשיעור של 2,000 ₪.
מבלי שאכנס לעובדות, לאור ההסכמה, אבטל את גזרי הדין של בית משפט קמא בשני התיקים, ובמקומם אתן עונש אחד כדלקמן:
א. תשעה חודשי פסילה בפועל מלנהוג או מלקבל רישיון נהיגה לרכב מנועי, החל מיום הפקדת הרישיון לפי סעיף 42 לפקודת התעבורה או חלף רישיון לפי תקנה 557 לת"ת.
ב. פסילה מותנית של שישה חודשים למשך שלוש שנים, התנאי יחול גם על עבירות לפי סעיף 6 7 לפקודת התעבורה.
ג. קנס של 3,000 ש"ח, אשר ישולם עד יום 01.06.11.

 

לחוות דעת מקצועית ופגישת ייעוץ חינם, נא מלא/י פרטיך בתחתית העמוד!

ניתן להתקשר עכשיו לטל.1700-70-10-15

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד