<

הארכת המועד להישפט

איחור בהגשת בקשה להשפט
בדוח מסוג ברירת משפט יכול הנהג לבחור באחת משתי חלופות:

1. תשלום הודעת הקנס המקורית.

2. מתן הודעה על בקשתו להישפט. הודעה על בקשה להשפט תשלח בדואר רשום תוך 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח.

בנסיבות חריגות, תינתן לנהג אפשרות להשפט גם בחלוף פרק זמן זה. במקרה שכזה שבו הנהג מעוניין לבקש להשפט בחלוף למעלה מ- 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח, עליו להגיש לבית המשפט בקשה שכותרתה "בקשה להארכת מועד להישפט". במסגרת הבקשה על הנהג לנמק מדוע לא פעל בגבול הזמן הקבוע בחוק. לבקשה עליו לצרף:
- תצהיר ערוך כדין המאמת פרטי הבקשה.
- העתק הדו"ח.
- העתק בקשה שהוגשה מבעוד מועד למשטרה להארכת המועד.
- מסמכים התומכים את העובדות הנטענות בבקשה.

הבקשה תועבר לתגובת התביעה, ורק לאחר קבלת התגובה, יכריע בית המשפט בבקשה.

ככלל, בית המשפט נוטה שלא לאשר בקשות אלו, אולם בנסיבות מסויימות תתאפשר הארכת המועד. המקרים בהם יטה בימ"ש לאשר בקשה מסוג זה הינו במקום בו חשש כי יגרם עיוות דין לנאשם. בית המשפט יתן משקל גם לפרק הזמן שחלף מאז נודע לנהג על הדו"ח ועד אשר פנה לבית המשפט, ולא רק לתקופה שחלפה מאז המצאת הדו"ח המקורי. אם הזמן שחלף מאז שנודע לנהג על העבירה המיוחסת לו ועד שפנה לבית המשפט הינו ארוך מהסביר, הבקשה תדחה.

מקרים בהם עשוי בית המשפט לקבל בקשה להארכת מועד להישפט
1. כאשר הנהג פנה בבקשה למשטרה לביטול הדו"ח, ובקשתו נדחתה לאחר חלוף 90 ימים.
2. כאשר אדם אחר נהג ברכב, ונדרש זמן לצורך איתור מבצע העבירה וגביית תצהירו.
3. כאשר הנהג לא קיבל את דבר הדואר מסיבות שאינן תלויות בו.

לחוות דעת מקצועית ופגישת ייעוץ חינם, נא מלא/י פרטיך בתחתית העמוד!

ניתן להתקשר עכשיו לטל: 1700-70-10-15

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד