<

המצאה כדין | משפט

 

מהי המצאה כדין? פסיקה מנחה

עפ"ת 49266-03-11 ארקדי נגד מדינת ישראל , בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופט רענן בן יוסף 26.4.11


ערעור על החלטת בית משפט לתעבורה בתל אביב-יפו (כב' השופט מ. דרורי) שלא לקבל בקשה לבטל פס"ד שניתן בהיעדר בעניינו של המערער. המערער לא התייצב לבית משפט קמא לישיבת ראיות בעניין של ברירת משפט בשל תמרור ב 37 שטען שלא עבר את העבירה ונשפט בהיעדרו ונידון ל-400 ₪ קנס בלבד. המערער פנה לבית משפט קמא לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדרו בטענה שלא קיבל הודעה על מועד הדיון . טענה זו נדחתה ע"י בית משפט קמא ויכול שבצדק נדחתה. לאור תקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד &ndash; 1974, בדבר הדרכים למסירת הזמנה לדין בעבירות לפי סעיף 239 א' לפקודת התעבורה. עפ"י אותה תקנה, אם אכן נשלח למערער הודעה בדואר רשום בדבר מועד הדיון, אזי די בכך. אלא שלתיק בית המשפט מצורף אישור מסירה הנושא כותרת "אישור משלוח דבר דואר רשום" ומתחת לאותה כותרת, כותרת משנה "דבר הדואר שפרטיו רשומים להלן נתקבל למשלוח בדואר רשום". האמור בכותרת הראשית סותר את האמור בכותרת המשנה . הנני בספק האם העובדה שדבר הדואר התקבל הינו ראיה לכך שדבר הדואר נשלח. אמנם רשום מספר הדואר הרשום, אך למשל לא רשום מועד תאריך המשלוח והמסמך אליו הנני מתייחס מעורר, על פניו, תהיות, ואיננו חד-משמעי די לטעמי . הנני דוחה לדיון נוסף כדי שהמדינה תבדוק האם זה האישור הניתן תמיד, האם אין צורך לתת אישור ברור יותר המתאים להוראות התקנה.
 

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד