<

נהיגה בקלות ראש

עברה של נהיגה בקלות ראש בניגוד לסעיף 62 (2) לפקודת התעבורה האומר כדלקמן.


62. העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(2) נוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה;

עברה נוספת הקיימת בתקנות התעבורה הינה נהיגה בקלות ראש או בלא זהירות תקנה 21 (ג) שאומרת כדלקמן:
21. ......
(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

ההבדל בין סעיף החוק מצוי ביסוד הנפשי. המחוקק מצא להחמיר עם עובר העברה בסעיף 62 (2), זאת כיוון שסעיף זה דורש מידה מסוימת של רשלנות. מידת הרשלנות מביאה עימה אחריות גדולה יותר ועימה ענישה. לעומתה עברת נהיגה בחוסר זהירות, היסוד הנפשי הוא קל יותר והוא אינו דורש רשלנות כי אם חוסר זהירות לאירועים העלולים לקרות בכביש.


בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו, אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן; אולם לא יוטל עליו בשל כך עונש חמור מזה שאפשר היה להטיל עליו אילו הוכחו העובדות כפי שנטענו בכתב האישום.

ההבדל בין הסעיפים הינו ביסוד הנפשי המקל עם הנאשם ולא בעובדות.

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד