<

נהיגה בשכרות

בדיקת מאפיינים בשכרות


בדיקת המאפיינים הינה בדיקה שהשוטר מבצע במקום האירוע, ואשר במהלכה השוטר יבקש מהנהג לבצע את המבחנים הבאים:

1. עמידה יציבה של הנהג 30 שניות.

2. הליכה על קו 9 צעדים לכל כיוון.

2. הבאת אצבע לאף בעיניים עצומות.

הערה: השוטר מתרשם גם מגורמים נוספים כגון: ריח האלכוהול , הופעה כללית , התנהגות , היכולת להבין הוראות ו אופן הדיבור.

 

ערעור פלילי (ת"א) 18225-07-11 בדיחי נגד מדינת ישראל, כב' השופט בן יוסף:

 


שופט cבית המשפט המחוזי רענן בן יוסף

 

בית משפט אינו יכול להרשיע בתיק זה רק על סמך בדיקת המאפיינים משום שזו איננה קובעת חד משמעית שהמערער אכן היה נתון תחת השפעת אלכוהול. בית משפט קמא קיבל לידיו דוח מאפיינים אשר ייסד עצמו על מספר בדיקות.

- בדיקה של הבאת אצבעות לאף, בה הצליח המערער.

- בדיקה של ספירת צעדים, בה הצליח המערער.

המערער נכשל במאפיין אחד של התנדנדות בהליכה שהוא כשלעצמו, מאפיין המבוסס בעיקר על התרשמות סובייקטיבית של שוטר שבקלות ניתן לטעות בה, בודאי כאשר השוטר בעדותו ובדוח המאפיינים הכתוב, לא ציין באיזה מרחק היתה ההליכה, האם הרצפה היתה ישרה או עקומה. בית משפט קמא התיחס לנקודות נוספות, אי אמינותו של המערער בגרסאותיו המשתנות ולזה השאלה נשאלה אם בקבוק בירה, או כוס בירה, או שני שליש כוס וכיו"ב, וכן מסתמך על בחינה סובייקטיבית נוספת של השוטר, ריח אלכוהול מפיו של המערער, אך אני סובר שכלל הנסיבות שפורטו לעיל אינם מאפשרים הרשעה מעבר לכל ספק סביר.

 

ר"ע 666-86 עודה נגד מדינת ישראל, כב' הנשיא שמגר:

 

נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר

 

האמור בתקנות 169א ו-169ב בא לרבות ולא למעט. הוא אינו בא להוציא מכלל תחולה את מי שהוא שיכור אליבא דכולי עלמא, על-פי ראיות המובאות לפני בית המשפט. הוא, למשל, אינו בא למנוע הסתמכות על עדות של מי שפוגש בנהג מטושטש הנוהג בזיגזג ימינה ושמאלה ואשר איננו יכול לעמוד על רגליו משנעצר על-ידי השוטר כאשר ריח חזק של אלכוהול נודף מפיו. מערכת ראיות כגון זו יכולה (אך אינה צריכה) להוות ראיה לצורכי הסקת המסקנה בדבר שיכרותו של נהג פלוני אף בהעדר דרך ההוכחה המדעית, שנוצרה כדי להרחיב את המעגל של אלה אשר אותם מקיף האיסור שבתקנות ולמנוע כל ויכוח או חוסר ודאות.

הבדיקה הראיה העולה מן הבדיקה באות לכלול במסגרתם של אלה שנחשבים לשיכורים ואשר אסורה עליהם הנהיגה אנשים נוספים על אלה, אשר מהתנהגותם החיצונית הבולטת והברורה בעליל עולות ראיות מעל לכל ספק סביר כדי להוכיח שיכרותם. יתרה מזו, הבדיקה המדעית היא, כמובן, מדויקת יותר מכל הסתמכות על התרשמות גרידא, אשר אליה יש לגשת בזהירות רבה, כי ייתכנו טעויות, אי-הבנות ואי-גילוי הטעם האמיתי להופעתו המעורערת של הנהג אותה שעה. בכל מקרה יש להעדיף, לכן, בדיקה מדעית על התרשמות גרידא.סיכומו של דבר, יש להבחין מבחינה מושגית בין הוראת האיסור העונשית שבפקודה או שבתקנות לבין דרך ההוכחה של העבירה. הסמכות לדרוש בדיקות ולהגיש אישורים בדבר תוצאות הבדיקות באה להוסיף על דרך ההוכחה הרגילה בשל אי הוודאות וחוסר הדיוק המדעי שבה. יכולה לעמוד לפני בית המשפט השאלה, אם הראיות הכלליות בדבר שיכרותו של פלוני, בלי שנערכה לו בדיקה מדעית כפי שהתקנות מאפשרות אותה, די בהן בנסיבותיו של כל מקרה כדי לשכנע, מעל לכל ספק סביר, שהנהג היה שיכור אותה שעה, ובית המשפט יכריע על-פי אמות המידה המקובלות עליו במשפט פלילי. כאמור,יש סיכון בהסתמכות על התרשמות סובייקטיבית חיצונית, יהיה זה של שוטר או של אדם אחר, והשיטות המדעיות בדרך כלל אמינות ובדוקות יותר, ודברים אלה על בית המשפט לשוות נגד עיניו. אולם אין ללמוד מכך, שהמחוקק קבע אפשרות הוכחה בלעדית על-ידי בדיקה מדעית, וכי בכך נסתתמה לחלוטין הדרך בפני קבלת ראיות אחרות, אשר באמצעותן מבקשת התביעה להוכיח את השיכרות, אף כשלא נערכה בדיקה מדעית כאמור.הכלל הגדול הוא, בכל מקרה, שדרושות ראיות אמינות, המוכיחות את הטענה מעל לכל ספק סביר.

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד