<

נהיגה בשכרות

הבסיס החוקי לשכרות

 

שיכור הינו אחד מאלה:

 

א. מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.
ב. מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן.
ג. מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
ד. מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף המרבי שנקבע.

ריכוז אלכוהול מותר בליטר אויר נשוף בזמן נהיגה | מכשיר הדרגר | מכשיר "הינשוף" | ריכוז אלכוהול במאה מליליטר של דם
בדיקת דם - עד 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם .
בדיקת ינשוף "דרגר" - עד 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אוויר נשוף שנעשתה בבדיקת נשיפה.
יודגש : בתי משפט לתעבורה הרשיעו לא אחת נהגים בעבירת נהיגה בשכרות או בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות מדכרים וזאת רק על סמך בדיקת מאפיינים והתרשמות השוטר / השוטרים בשטח. כמו-כן, לעניין ריכוז אלכוהול מותר בליטר אחד של אויר נשוף, רף האלכוהול עלה מ 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף ל-290 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף, וזאת בעקבות פסק דין עוזרי, כך שהמשטרה מגישה כתבי אישום בעבירת נהיגה בשכרות רק כנגד נהגים שנמצא בגופם ריכוז אלכוהול של לפחות 290 מיקרוגרם ומעלה !
יש להדגיש: שוטר מסמן לך לעצור ודורש שתעבור/י בדיקת שכרות? לא כדאי לסרב לבדיקת השכרות שכן עצם הסירוב מהווה עבירה פלילית ללא שום קשר לשאלה המהותית האם את/ה אכן "שיכור" לפי הגדרת החוק, סעיף 64 ד' לפקודה

 

הבסיס החוקי
פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ תשכ"א – 1961 (להלן:-"פקודת התעבורה") קובעת:
סעיף 64ב(א) - הגדרות ל- "ממונה על רכב", "משקה משכר", "סם מסוכן" ו-"שיכור".

סעיף 64ב(א1) - סמכותו של שוטר לדרוש מנהג או מממונה על רכב לתת דגימת נשיפה לבדיקה לגלוי אלכוהול.

סעיף 64ב(ב) - סמכותו של שוטר לדרוש מנהג או מממונה על רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים או שחשוד כשיכור לתת דגימת שתן או דם לבדיקה לגילוי אלכוהול או סמים, וכן, סמכות להורות על נטילת דגימת דם לבדיקה כאמור גם מנהג או מממונה על רכב שהוא מחוסר הכרה.
סעיף 64ב(ב1) - סמכות רופא ליטול דגימת דם או נוזל גוף אחר, לבקשת שוטר, מנפטר אשר חשוד כי היה בין הגורמים לתאונת דרכים, לשם בדיקה לגילוי אלכוהול או סמים בגופו.
סעיף 64ב(ב2) - חובת שוטר להודיע את מטרת נטילת הדגימה, לבקש הסכמה לתתה ולהסביר לאדם ממנו מבקשים את הדגימה את המשמעות המשפטית של הסרוב לתת דגימה.

סעיף 64ב(ב3)(1) - החובה ליטול את הדגימות תוך שמירה על כבוד האדם ממנו נוטלים את הדגימה, על פרטיותו ועל בריאותו.

סעיף 64ב(ב3)(2) - המקום בו תערך נטילת דגימת הנשיפה.

סעיף 64ב(ב3)(3) - המקום בו תיעשה נטילת דגימת דם והגורם המוסמך לנוטלה.

סעיף 64ב(ב4) - איסור ליטול דגימת דם אם קיימת מניעה בריאותית לכך.

סעיף 64ב(ב5) - משך הזמן ששוטר מוסמך לעכב אדם ממנו נדרשת דגימה.

סעיף 64ב(ג) - סמכות שר התחבורה להתקין תקנות בנושא.

סעיף 64ב(ד) - קבילות תעודות שניתנו על תוצאות הבדיקות כראיה בבית המשפט.

סעיף 64ב(ה) - הסמכות בנוגע לקטין ומוגבל בשכלו.

סעיף 64ב(ו) - אי תחולת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו-1996 ) להלן – "חוק החיפוש"( על נטילת הדגימות לפי ההסדר שבפקודת התעבורה.

סעיף 64ג - דין וחשבון על בדיקת שכרות.

סעיף 64ד - סרוב לבדיקת שכרות.

סעיף 39א - עונש פסילת מינימום של רשיון נהיגה בשל נהיגה בשכרות.

סעיף 47 - סמכות פסילה מנהלית.

 

סעיף 28- סמכות מעצר נהג שכור שאינו מוסר את פרטיו או רשיונו.


תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: - "תקנות התעבורה") קובעות:

 

תקנה 169א - הגדרות למונחים "אלכוהול", "בדיקת נשיפה", "בדיקת מעבדה" ו- "המידה הקבועה".

תקנה 169ג(ג) - המקום בו תיבדק דגימת הדם או השתן שנלקחו לבדיקה.

תקנה 169ד(ב) - קבילות תוצאת בדיקת נשיפה לעניין ריכוז האלכוהול כראיה בבית המשפט בעבירות נהיגה תוך שכרות.

תקנה 169ה(ג) - קבילות תוצאת בדיקת מעבדה של דגימת דם כראיה בבית המשפט בעבירות של נהיגה תוך שכרות.

תקנה 169ז - אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה.

תקנה 169ח - אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה.

תקנה 169ט - תעודות על תוצאות בדיקות נשיפה, שתן ודם.
 

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד