<

נהיגה בשכרות

זיכוי | העדר תעודות בלון

תתע 21017-07 מדינת ישראל נגד כהן, מפי כב' השופט מאיר דרורי

הכרעת דין

בית המשפט מזכה את הנאשם מחמת הספק
הנאשם מואשם בכך כי הוא נהג בהיותו שיכור, זאת על סמך בדיקה במכשיר הינשוף שקבעה כי בגופו של הנאשם היו 465 מקג' אלכוהול בליטר אוויר נשוף בעת נהיגתו. במעשים אלה עבר הנאשם על הוראות סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה, תשכ"א - 1961.
אין מחלוקת בין הצדדים בנקודות הבאות:
1. הנאשם שתה משקה אלכוהולי עובר לנהיגתו.
2. הנאשם נהג ברכבו ביציאה מהנמל בתל אביב בתאריך הנדון.
3. הנאשם נשף במכשיר הינשוף ותוצאת המדידה הינה 465 מקג' בליטר אוויר נשוף.
4. מפעיל הינשוף לא רשם את ערך הבלון בפלט הכיול.
המחלוקת בין הצדדים הינה כדלקמן:
--- סוף עמוד 1 ---
לטענת המאשימה, המכשיר הופעל כדין, השוטרים הקפידו על כללי ההפעלה, לפיכך לאור תוצאות הבדיקה יש לקבוע כי הנאשם היה שיכור בעת נהיגתו, במיוחד לאור הודאתו כי שתה שתי כוסיות וודקה רד בול.
לטענת ההגנה, יש לזכות את הנאשם, זאת מאחר ולא הוגשו תעודות הבלון, מפעיל הינשוף לא רשם את ערך הבלון בפלט הכיול, כמו כן אין תיעוד על שעת העצירה. לפיכך, לא ניתן לקבוע כי חלפה רבע שעה מרגע עצירת רכב הנאשם ועד להפעלת הינשוף. בנסיבות אלה לא ניתן להסתמך על בדיקת הינשוף, ומאחר ובדיקת המאפיינים תקינה אין כל ראיה כי הנאשם היה שיכור.
בית המשפט קובע כי לא שוכנע מעבר לספק סביר כי הנאשם היה שיכור בעת נהיגתו, זאת מן הנימוקים הבאים:
1. השוטר שערך את דוח ההזמנה לדין הינו רס"ר דודו סבג, הנ"ל אישר כי לא תיעד את זמן עצירת רכב הנאשם מלבד הרישום בדו"ח. כמו כן השוטר השני פטריק סולטן שרשם את דו"ח העיכוב ציין את שעת העצירה, ברם המסמך נרשם למעלה משעה לאחר עצירת רכב הנאשם.
2. השוטרים אינם מציינים מי השגיח על הנאשם מרגע עצירתו עד לביצוע בדיקת הנשיפה, השוטר דודו סבג אינו מתייחס לכך בתרשומת וכן בדו"ח המאפיינים, השוטר פטריק סולטן אכן מציין בדו"ח הפעלת ינשוף כי הנאשם לא אכל, לא שתה ולא עישן, אולם לא ניתן לדעת בוודאות אם הוא זה ששמר עליו או השוטר סבג.
3. השוטר פטריק סולטן לא ציין בפלט הבדיקה מה היה ערך הבלון ביחידה באותה עת, יש לכך חשיבות מירבית, שכן במידה והפער בין ערך הבלון לתוצאות הבדיקה עולה על 5 אחוז הבדיקה אינה תקינה. בהעדר ערך הבלון לא ניתן לקבוע אם המכשיר כויל כדין.
4. רס"ר הרצל כהן שערך בדיקה למכשיר הינשוף ביום 3.10.06 אינו יכול להעיד מה היה ערך בלון היחידה ביום 8.12.06, שכן הוא יודע מה ערך בלון היחידה ביום ביצוע הבדיקה בלבד.
--- סוף עמוד 2 ---
5. תעודות הבלון הגם שמצויות בתיק למעשה לא הוגשו כדין, שכן לא הוגשו באמצעות אנשי המעבדה שהעידו בבית המשפט, לפיכך בית המשפט מתעלם מקיומן. בנסיבות אלה בהעדר תעודת בלון היחידה וכן בלון המעבדה לא ניתן לקבוע כי המכשיר כויל כדין וכי ניתן להסתמך על תוצאות הבדיקה.
6. לאור האמור לעיל, בית המשפט קובע כי לא ניתן להסתמך על תוצאת בדיקת מכשיר הינשוף, לפיכך לא ניתן לקבוע על סמך בדיקה זו כי הנאשם היה שיכור בעת נהיגתו.
7. מבחן המאפיינים תקין לחלוטין ואין בעובדה כי הנאשם שתה שתי כוסיות וודקה + רד בול מספר שעות לפני ביצוע הבדיקה משום הוכחה לכך כי הנאשם היה שיכור או שנהג בהיותו תחת השפעת משקאות משכרים.
לפיכך, בית המשפט קובע כי לא הוכח מעבר לספק סביר כי הנאשם הה שיכור , אשר על כן בית המשפט מזכה את הנאשם מחמת הספק.


מאיר דרורי
ניתנה היום, ו' ניסן תשע"ב29 במרץ 2012, בהעדר הצדדים על המזכירות לשלוח את הכרעת הדין לצדדים.זכות ערעור כחק.

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


תתע 36287-07 מדינת ישראל נגד רזנובסקי, מפי כב' השופטת ורד דליתשופטת בית המשפט השלום ורד דלית


הכרעת דין

 

אזכה את הנאשם מחמת הספק.

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, עבירה בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961.

ביום 13.4.07 נצפה הנאשם יוצא ממועדון באיזור רחוב המסגר והולך באופן בלתי יציב לעבר רכבו. הנאשם החל בנסיעה ופנה לרחוב יצחק שדה, ולאחר נסיעה של מספר מטרים ברחוב יצחק שדה רכבו נעצר על ידי צוות שמנה שני שוטרים, יגאל אברהם ושרון ברמי. שעת העצירה הייתה 05:30.

מפיו של הנאשם נדף ריח אלכוהול חריף, והוא הודה כי בילה במועדון וצרך שם שתי כוסות בירה. בדיקת המאפייינים הייתה תקינה אך נוכח החשד שעלה לנהיגה בשכרות, הוזמן למקום מפעיל הינשוף פטריק סולטן.

בדיקת הנשיפה החלה בשעה 05:48, כשהנאשם ביצע שתי נשיפות תקינות ברצף, והתוצאה שהתקבלה הייתה 420 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף.

להגנה היו מספר טענות כנגד האישום, ואחת העיקריות שבהן הייתה כי לא נשמר התנאי של המתנה בת 15 דקות לפני בדיקת הנשיפה.

--- סוף עמוד 1 ---

מעיון במסמכים שערכו השוטרים שעצרו את הנאשם עולה כי איש מהם לא רשם כי הודיע לנאשם כי נאסר עליו לשתות, לאכול או לעשן עד לבדיקה במכשיר הינשוף, ואיש מהם לא טען כי השגיח על הנאשם בזמן ההמתנה לבדיקת הנשיפה , ובמשך 15 דקות לפחות.

היחיד שטען כי וידא במשך 15 דקות כי הנאשם לא שתה, הקיא או עישן היה מפעיל הינשוף. מחומר הראיות עולה כי השוטר ברמי הזעיק את מפעיל הינשוף למקום עצירת הרכב, כשאין כל תיעוד בנוגע לשעה שבה בפועל התייצב מפעיל הינשוף לצורך בדיקתו של הנאשם. לפיכך לא ניתן לדעת מהו פרק

הזמן שבו שהה הנאשם במחיצתו של מפעיל הינשוף עד לביצוע בדיקת הנשיפה, והאם פרק זמן זה הגיע כדי 15 דקות לפחות. נבהיר כי הנאשם טען בעדותו כי מפעיל הינשוף התייצב לאחר שחלפו 20 דקות מרגע בו רכבו נעצר.

גרסתו של הנאשם עוררה קושי. לטענתו בזמן ההמתנה לבואו של מפעיל הינשוף הוא אכל, שתה ועישן מספר סיגריות ברכב וגם מחוצה לו אל מול עיני השוטרים.

וכך טען הנאשם: "עכשיו ברבות הימים אני יודע להגיד שאכלתי, שתיתי עישנתי כמה סיגריות מול עיניו כי לקח לניידת כ- 20 דקות להגיע, במהלך כל הזמן הזה עשיתי את הדברים האלה מולו". עדות זו הינה בגדר עדות כבושה, אשר הועלתה לראשונה בעת עדותו של הנאשם. טענה זו לא הועלתה בעת מתן המענה לכתב האישום ואיש מהשוטרים לא נחקר אודות גרסה זו במסגרת חקירתו הנגדית.

גם כך, הייתה זו עדות בלתי משכנעת, הנאשם לא זכר מתי נכנס למועדון, מתי יצא ממנו, מי היה בחברתו בעת הבילוי, אך זכר ששתה בירה בכוס פלסטיק קטנה. הוא לא זכר מה הייתה התוצאה שהתקבלה בבדיקת הנשיפה אך זכר כי בדיקת המאפיינים הייתה תקינה.

בשקלול כלל הנתונים אני סבורה כי הפגם שנפל בדוחות שערכו השוטרים, צריך לפעול לטובת הנאשם, ומכאן שלא ניתן לקבוע מעבר לספק סביר כי נשמר התנאי של המתנה בת 15 דקות לפני בדיקת הנשיפה. לענין זה נציין כי בדוח המאפיינים כשנשאל הנאשם מתי צרך בירה הוא השיב "עכשיו", כך שלא ניתן לקבוע כי הנאשם לא צרך אלכוהול זמן קצר לפני עצירת הרכב.

טכנאי מכשור ואכיפה נחקר בחקירה נגדית ממושכת אודות בלוני הכיול ובסיום חקירתו התבקש להמציא את תעודת הבלון הרלוונטית למועד האכיפה, והדבר אכן בוצע.

לא מצאתי פגם בכך שהתעודה הומצאה לאחר החקירה היות והטכנאי נחקר בהקשר זה בכל הנוגע לידע שברשותו אודות תעודות הבלון.

עם זאת, התביעה לא המציאה כראיה מטעמה את תעודת הבלון בה השתמש הטכנאי בעת ביצוע הביקורת התקופתית, על מנת שניתן יהיה לוודא את תקינות בדיקת הכיול שנערכה במסגרת הבדיקה התקופתית. מן הדין כי חסר זה יפעל לטובת ההגנה.

--- סוף עמוד 2 ---

בא כוח הנאשם יצא חוצץ כנגד השוטרים בשל כך שלא מנעו מהנאשם לנהוג חרף העובדה שהבחינו כי הליכתו לא הייתה יציבה. בדרך כלל אך על סמך אופן הליכתו של אדם לא ניתן לקבוע באופן מוסמך כי הוא שיכור, ואילו בדיקה מדעית ניתן לדרוש רק ממי שיש חשד שנהג בשכרות. המקרה הנוכחי מדגים היטב את הבעיות הטמונה בטענת הגנה זו.

ההגנה ניסתה להחזיק את החבל במספר קצוות בו זמנית. מצד אחד, ההגנה טענה כי השוטרים ארבו לנאשם ולא הזהירו אותו לבל ינהג. מצד שני, טענה ההגנה כי הנאשם כלל לא היה שיכור, ומכאן שבנהיגתו ברכב לא ביצע כל עבירה. מצד שלישי, הועלתה טענה כי הנאשם הצליח במבחן ההליכה על הקו במסגרת בדיקת המאפייינים וכי בדיקה זו מכרעת ולא האופן בו הלך הנאשם לעבר רכבו. מצד רביעי טענה ההגנה כי הנאשם נכה הסובל מקשיי התניידות, כשהליכה לא יציבה עשויה לנבוע מנכות.

ניתנה היום, י"ב ניסן תשע"ב , 04 אפריל 2012, במעמד באי כוח הצדדים

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד