<

נהיגה בשכרות

זיכוי | טעות בהעתקת ערך

תתע 2355-04-10 מדינת ישראל נגד שונם , מפי כב' השופטת לאה שלזינגר שמאישופטת בית משפט השלום לאה שלזינגר שמאי


הכרעת דין

אקדים אחרית לראשית ואומר, כי החלטתי לזכות את הנאשם מחמת הספק.
1. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות בניגוד לסעיפים 62 (3)1, 64ב (א), 39 (א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א &ndash; 1961 ותקנה 169 א' לתקנות התעבורה התשכ"א-1961.
&deg;
2. עפ"י הנטען בהזמנה לדין וכתב אישום (הדו"ח - ת/10) &ndash; בתאריך 19.2.10 שעה 01:55 בערך, נהג הנאשם בשכרות ברכב מ.ר. 7087516 ברח' פלאוט ברחובות. הנאשם נהג בשכרות בכך שבבדיקת נשיפה של הנאשם נמצא ריכוז אלכוהול של 520 מק"ג בליטר אויר נשוף.
תגובת הנאשם לדו"ח היתה: "אין לי מה להגיד".
3. בהקראה טען הנאשם: "מודה בנהיגה, כופר בשעה, בשכרות, בחוקיות, תקינות, אמינות מכשיר הינשוף, אמיתות הפלטים ותקינות בדיקת הכיול התקופתית".
--- סוף עמוד 1 ---
4. מטעם המאשימה העידו מפעיל הינשוף אבי קדוש (עת/1), עורך התע"צ שחר צברי (עת/2), השוטר אלדד לביא (עת/3) והשוטר אביתר עמר (עת/4). מטעם ההגנה העידו הנאשם (עה/1) ואשתו ליאת שונם הלוי (עה/2).
5. דיון
המחלוקת העובדתית בתיק הנדון הינה האם עפ"י חומר הראיות הנאשם נהג בשכרות.
6. בדיקת הנשיפה
עת/1 אבי קדוש העיד, כי ערך למכשיר הינשוף בדיקת כיול באותו ערב (ת/1).
בחקירתו הנגדית, נחקר העד לגבי אופן בצוע הכיול ובדיקת הנשיפה והסביר כיצד מבצע את הבדיקות. העד נחקר גם על העתקת ערך הבלון לת/1 והשיב, כי העתיק את הערך מתעודת הבלון התלויה על הבלון. עפ"י הרשום בת/1, ערך הגז בבלון היחידה היה 351.2 מק"ג.
עת/2 שחר צברי הינו טכנאי במעבדת מכשור ואכיפה של משטרת ישראל, שערך תע"צ המאשרת את תקינות מכשיר הינשוף בו נמדד ריכוז האלכוהול אצל הנאשם. מכשיר זה נבדק במעבדה ביום 23.9.09 ונמצא תקין (ת/7). הוגשו באמצעות העד גם 2 תעודות בלון- הבלון המצוי ביחידה ובלון המעבדה (ת/8 ו- ת/9).
ת/9, שהינו תעודת בלון היחידה, היינו הבלון איתו נעשית בדיקת אימות הכיול היומית, על מנת לוודא שמכשיר הינשוף הינו תקין. (ר' עדותו בעמ' 10 ש' 5). עפ"י תעודה זו, ערך הגז בבלון הכיול הינו 344 מק"ג.
אולם, עת/1, הוא מפעיל הינשוף שבצע את בדיקת אימות הכיול היומית טרם בדיקת הנאשם ועפ"י עדותו, כמפורט לעיל, השתמש בבלון אחר, שערכו 351.2 מק"ג, כפי שרשם בת/1.
היינו, או שעת/1 טעה בהעתקת הערך הנקוב בתעודה שהיתה על בלון היחידה, או שהוא השתמש בבלון אחר, אשר תעודתו לא הוגשה כראיה, חרף כפירת הנאשם.

כך או כך, לא הוכיחה התביעה את ביצועה של בדיקת אימות כיול כנדרש ומשמעות הדבר כי לא הוכיחה תקינות מכשיר הינשוף בעת ביצוע בדיקת הנשיפה לנאשם.

--- סוף עמוד 2 ---
ככלל, נפסק, כי מכשיר הינשוף הינו מכשיר אמין וממצאיו יכולים לשמש בסיס איתן להרשעת אדם בנהיגה בשכרות, וזאת בכפוף למילוי כל הנהלים, כפי שנקבעו ע"י היצרן והפסיקה (עפ"ת 25457-04-10 מדינת ישראל נ' עינת מלכה עוזרי).
משלא הוכיחה המאשימה את תקינות מכשיר הינשוף בעת ביצוע בדיקת הנשיפה לנאשם לא ניתן לבסס הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות על סמך בדיקת הינשוף.
7. האם הנאשם נהג בשכרות על סמך בדיקת המאפיינים?
עת/4 אביתר עמר ערך לנאשם את בדיקת מאפיינים (ת/11).
אני מקבלת כמהימנה את עדותו של עת/4, שהריח מפי הנאשם ריח חזק של אלכוהול, ערך בדיקת נשיפון אשר הצביע על הימצאות אלכוהול בגופו של הנאשם. יצוין כי עדות השוטר מסתייעת בהודאתו של הנאשם, כי שתה משקה משכר טרם נהיגתו (ת/11).
5129371
54678313 יחד עם זאת, הנאשם צלח בכל מבחני הביצוע, למעט בהליכה על קו, שם סימן עת/4 כי הנאשם חרג מהקו אך לא ציין באיזה צעד, למרות שהטופס כולל תרשים של הצעדים לצורך סימון כאמור, וכן החטאה אחת (מתוך שש) של הבאת אצבע לאף. אין בממצאים אלו כדי להצביע על כך שהנאשם היה תחת השפעת אלכוהול, במיוחד בשים לב לכך שעת/4 עצמו כתב בסיכום הטופס, כי לא ניתן לקבוע אם הנאשם תחת השפעת אלכוהול.
8. סוף דבר: לאור האמור לעיל, אני קובעת, כי המאשימה לא הוכיחה מעל לכל ספק סביר את המיוחס לנאשם בכתב האישום. לפיכך אני מזכה את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו בכתב האישום מחמת הספק.
לאה שלזינגר שמאי 54678313
ניתנה היום, י"ד סיון תשע"ב , 04 יוני 2012.
המזכירות תשלח עותק הכרעת הדין לצדדים.
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד