<

נהיגה בשכרות

מצב השולל שליטה ברכב

תתע 5175-11-11 מדינת ישראל נגד אסיאג, מפי כב' השופטת מגי כהןשופטת בית משפט השלום מגי כהן


 

הכרעת הדין
כתב האישום יתוקן על פי הודעת ב"כ המאשימה בכתב ידה. הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

 

גזר-דין
הנאשם הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירה של נהיגה במצב השולל שליטה ברכב.

 

ההסדר מבוסס על כשלים ראייתיים משמעותיים, כפי שציינו ב"כ הצדדים. מדובר בנאשם עם עבר תעבורתי מכביד ביותר, אם כי עניין זה נשקל ע"י התביעה כפי שציין ב"כ הנאשם.

 לנוכח מהות העבירה על פי כתב האישום המתוקן, עברו התעבורתי של הנאשם וההסדר אליו הגיעו הצדדים, הנימוקים להסדר והמדיניות המשפטית בכיבוד הסדרי טיעון, ומצאתי בנסיבות העניין לכבד את ההסדר והנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

 


קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח או 10 ימי מאסר תמורתו. תשלום הקנס בתוך 60 ימים. הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

 


פסילה בפועל
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 10 חודשים. ריצוי הפסילה יחל ביום 25.4.12 שעה 12:00. בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין ואישור משרד הרישוי אודות מצב הרישיון.

 


פסילה על תנאי
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים על תנאי למשך 3שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

 


הפעלת פסילה על תנאי
אני מפעילה את הפסילה על תנאי ברשעה 123 שנקבעה בבית המשפט מחוזי תל-אביב ביום 7.4.11 עפ"י תיק משטרה מס' 2210211270 בדבר פסילת הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים, וזאת בחופף לפסילה שהוטלה לעיל.

 


התחייבות

הנאשם יחתום היום על התחייבות בסך 5,000 ₪ למשך 3 שנים להימנע מביצוע עבירה של נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, נהיגה בפסילה. לא יחתום הנאשם על ההתחייבות תוך המועד הנקוב לעיל, ייאסר לתקופה של חודשיים.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

 


ניתנה והודעה היום כ"א אדר תשע"ב, 15/03/2012 במעמד הנוכחים.
מגי כהן, שופטת


הוקלד על ידי: מזל פינטו
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד