<

נהיגה בשכרות

סירוב לבדיקת שכרות

סירוב לעבור בדיקה בנשיפון אינו עבירה. סירוב לבצע בדיקת מאפיינים אינה עבירה. סירוב שכזה להבדיל מסירוב לעבור בדיקה במכשיר הינשוף יכול להוות חיזוק לראיות התביעה בדבר נהיגה בשכרות, אם ראיות שכאלה קיימות בחומר הראיות.

 

סעיף 64ד(א) לפקודת התעבורה קובע את חזקת השיכרות הקמה כאשר מסרב נוהג רכב לתת דגימה לפי דרישת שוטר שנועדה לקבוע את מידת האלכוהול בגופו.

 

בתי משפט לתעבורה מייחסים חשיבות לאופי הסירוב, כך למשל ישנו שוני רב בין נהג המסרב לשתף פעולה עם השוטרים ואין בכוונתו לנשוף כלל לתוך מכשיר הינשוף לבין נהג אשר משתף פעולה ואולם בשל קושי בריאותי למשל אינו יכול לנשוף באופן רציף לתוך מכשיר הינשוף. ואולם, בשני המקרים הללו ישנה חובה בדין על השוטר הבודק להסביר לנהג החשוד אתמשמעות המשפטית של הסירוב, כאמור בסעיף 64ד הינה כי המסרב לתת דגימה על פי דרישת השוטר, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 62(3)דהיינו, כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות.
ההיגיון העומד מאחורי קביעת החזקה האמורה הינו "למנוע התחמקות ממתן הדין על נהיגה בשכרות על ידי סירוב להיבדק" כפי שנקבע ב ע"פ 40253/07 אילני עמי נגד מדינת ישראל מפי כב' השופט ע' קמא:

 


שופט בית המשפט המחוזי עזרא קמא


"עם כול הקושי שבדבר המחוקק שביקש למנוע סירב להיבדק כדי לוודא אם אדם הוא "שיכור" קבע לעבירת הסירוב אותה רמת ענישה של מי שנוהג בשכרות. מי שסבור שאינו שיכור יתכבד ויעבור את הבדיקה שעשויה אף להוכיח את חפותו"
תנאי להחלת החזקה הקבועה בסעיף 64 ד (א) לפקודת התעבורה הינו כי לנאשם הוסברה משמעות הסירוב.

בבש"פ 6812/07 לירן ברק כהן נ' מ"י דן ביהמ"ש העליון בסוגיה, במסגרת ערר על החלטה לפסול את רישיון הנהיגה של העורר עד לתום ההליכים נגדו, וקבע כך:
"סעיף 64ב(א1) לפקודת התעבורה מקים סמכות לשוטר לדרוש מנהג דגימה של אוויר הנשוף מפיו לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול. סירובו של נהג לבצע בדיקה כאמור מקים נגדו חזקה שנהג בשכרות, וזאת מכוח סעיף 64ד לפקודת התעבורה. העובדה כי העורר נשף כמות שאינה מספקת למכשיר ה"ינשוף", שבעטיה לא סיפק המכשיר תוצאות, נתפסת לכאורה כסירובו של העורר להיבדק. העורר טוען כי לא כך הדבר, הואיל ומחלת האסטמה ממנה הוא סובל היא שגרמה לכשלון הבדיקה. דומה כי הטענות בדבר מחלתו של העורר, השפעתה על יכולת הנשיפה שלו והמסמכים שצירף בעניין, ראוי להן שיתבררו בערכאה הדיונית האמונה על בירור הראיות לעומקן."[ההדגשות שלי צ.ס]
במקרה אשר בפניי, המבקש לא ניסה אפילו למסור דגימת אויר ושלל מלכתחילה את הבדיקה עקב מחלת האסטמה לטענתו.
אישור על מחלת אסטמה - המבקש צירף אישור על כך שסובל מאסטמה, אולם לא צירף כל מסמך רפואי או כל חוו"ד המצביעה על הקשר בין ביצוע בדיקת הנשיפה לבין ההגבלה הבריאותית ממנה הוא סובל לטענתו.

 

בעניין אבי בר, רעפ 2538-11 אשר נדון בבית המשפט העליון

שופט בית המשפט העליון רובינשטיין אליקים

קבע כב' השופט א' רובינשטיין כי הוא אינו מוצא צורך אמיתי להכריע במקרה זה ברוחב השתרעותה של זכות ההיוועצות של המתבקש לנשוף במכשיר הינשוף, קל וחומר של חובת יידוע יזום על ידי השוטר, ואולם, חובת השוטר קבועה בסעיף 64ב(ב2) לפקודת התעבורה, שזה לשונו:
"שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה , יבקש את הסכמתו , ו יסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה , כאמור בסעיף 64ד הקובע :
(א) סירב נוהג ברכב לתת דגימה למעט דגימת רוק, לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 62(3) "הוא שיכור בהיותו נוהג רכב בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, "שיכור" &ndash; כהגדרתו בסעיף 64ב" , ואולם סירוב לתת דגימת רוק , יש בו כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף 64ב(ב). (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על נוהג ברכב או על ממונה על הרכב שלא ניטלה ממנו דגימת דם בשל חשש לפגיעה בבריאותו בנסיבות האמורות בסעיף 64ב(ב4).

 

בנוגע להסבר באשר לעונש הצפוי לנהג המסרב ליתן דגימה, נדון עניין זה בבית משפט העליון ב רע"פ 155/09 אלי בוארון נ' מדינת ישראל, שם קבע כב' השופט ג'ובראן

שופט בית המשפט העליון ג'ובראן סלים

 

"המבקש טוען אך טענה אחת, והיא כי לא הוסברה לו ההשלכה העונשית של סירוב לבצע בדיקת שכרות. בית משפט השלום לתעבורה קבע כממצא שבעובדה כי הוסבר למבקש כי בסירובו לבצע את הבדיקה ייחשב הוא כמי שנוהג בשכרות. מקובלת עליי קביעתו של בית משפט השלום כי לא הייתה חובה על אותו שוטר לציין את סוג הענישה שצפוי לה המבקש, שכן אותו שוטר לא יכול לדעת מהו העונש אשר יוטל על המבקש בבית המשפט , הסבר שהתקבל אף בבית המשפט המחוזי..."

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד