<

עיקול הוצל"פ ברישיון

הפקעת רישיון נהיגה לשם זירוז הליך גביית החובות

מדוע יש צורך בהטלת הסנקציה החדשה על חייבים?

מקרה נפוץ בו חייב אינו משלם חובותיו וזאת על-אף שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל. הסנקציות לעודד חייבים לשלם חובותיהם לנושים לפני התיקון היו:

1. פירעון החוב ע"י מכירת מיטלטלין של החייב.

2. פירעון החוב ע"י מכירת מקרקעין של החייב. ניתן להיעזר בשירותי של עו"ד מקרקין.

3. הוצאת צו לאיסור יציאת החייב מהארץ.

4. הוצאת צו למאסר החייב.


העיגון בחוק להטלת הגבלה על רישיון הנהיגה של חייב

סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל חייב מלקבל, להחזיק ו/או לחדש רישיון נהיגה.עם זאת, הסעיף מונה מקרים בהם לא תוטל הגבלה כאמור על החייב כדלקמן:

1. הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב.
2. הגבלה כאמור תפגע באופן ממשי ביכולת החייב לפרוע את חובותיו.
3. הגבלה כאמור תפגע בנהג מפאת נכותו או מפאת נכות של קרוב משפחה התלוי בו.

לאור סעיף 66ב(א) לחוק ההוצאה לפועל בכדי להגביל את רישיונו של החייב יש צורך בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים:

1. חובות מעל 500 ש"ח: החייב הובא בפני רשם ההוצאה לפועל ולא נתן הסבר סביר על סיבת אי פירעון חובותיו, ובלבד שחובות אלו גבוהים מ-500 ₪.
2. החוב חוב מזונות: החוב נשוא בקשת ההגבלה הוא חוב מזונות.
3. חייב בעל יכולת המשתמט: החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו &ndash; ועברה שנה מיום המצאת האזהרה לחייב בחוב של 500 שקלים ו/או חצי שנה ממועד המצאת האזהרה כאמור בחוב העולה על 2500 ₪.

ההליך המשפטי להטלת הגבלה על רישיון החייב

תקנות 22א, ו22ב לתקנות ההוצאה לפועל קובעות את אופן הטלת ההגבלה:

1. בקשה בכתב: ראשית על בקשת הטלת ההגבלה להיות בכתב.
2. פרטי החייב: כמו כן על המבקש לאמת בבקשה את פרטי החייב כנגדו מבקשים את ההגבלה.
3. המצאת אזהרה: לאחר אלו תומצא לחייב אזהרה בידי מערכת ההוצאה לפועל ערוכה לפי טופס 5 לתוספת לתקנות ההוצאה לפועל.
4. המתנה 30 יום לפרעון החוב או הצייצבות בלשכת הוצל"פ: במידה ולאחר הוצאת האזהרה כאמור החייב לא פרע את חובו ולא התייצב בלשכת ההוצאה לפועל במשך 30 ימים תוטל ההגבלה.

לחוות דעת מקצועית ופגישת ייעוץ חינם, נא מלא/י פרטיך בתחתית העמוד!

ניתן להתקשר עכשיו לטל: 1700-70-10-15

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד