<

רישיון רכב לא תקף

רישיון רכב שאינו בתוקף | פסיקה

עפת (ת"א) 47131-02-11 נידאל נגד מדינת ישראל, כב' השופט רענן בן יוסף 7.3.11

מדובר במי שנהג ברכב שרישיון הרכב שלו לא בתוקף לתקופה של שנה וחודש. בית משפט קמא, תוך שהוא נותן משקל לעובדת היותו נהג מונית (לא ברכב הזה), ולעובדה שלחובתו 124 הרשעות קודמות בדין, גזר דינו, בין היתר, לשלושה חודשי פסילה בפועל, שבנסיבות הינו עונש לא קל. עולה, שהנטען ע"י ב"כ התביעה בבית משפט קמא, שאין מדובר רק בבעיה טכנית של רישום ברישיונות הרכב, אלא שהרכב עצמו לא תקין לנהיגה, אין לו בסיס עובדתי, לפחות לא בידי ב"כ המדינה, הטוענת בערעור.
ב"כ המדינה, בערכאה הקודמת, ציינה בפני בית משפט קמא שהרכב קיבל ארכה רק לתיקונים ותוך כך נתפס בשימוש, תוך שמסתמכת על רישום זהה בדו"ח, ולא ציינה בפני בית משפט קמא טיב התיקונים, ויכול בהחלט שגם התובעת בפני בית משפט קמא, קראה לתיקונים ברישומים הטכניים את המילה "תיקונים". לחומרתה של העבירה, בפניי עומדת העובדה שהמערער נהג בניגוד לדין, במכוניות שרישיון הרכב שלה לא תקף בשל בעיה רישומית בלבד, ולכן חובת העבירה קטֵנה בעיניי. עיקר ענישתו של עבריין תעבורה בעיניי חומרת מעשהו והאשמו בתיק הספציפי, נוספת להן בכל הדרך נסיבות אישיות, הרשעות קודמות בטיבן ובכמותן, תוך שהנני ער להלכה שאין ערכאת הערעור מתערבת בדרך כלל בענישה המוטלת ע"י הערכאה הדיונית. הנני סובר שבנסיבות מקרה זה, ניתן להסתפק בענישה שהוטלה ע"י בית משפט קמא ללא הפסילה בפועל, וחלק זה בעונש מבוטל.
יתר חלקי גזר הדין ישארו על כנם.

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד