a

פייסבוק

אינסטגרם

כל הזכויות שמורות 2018 למשרד עורכי דין צורי סבן ושות'

9:00 - 17:00

שעות פעילות המשרד ימי א' - ו'

1700-70-10-15

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

פייסבוק

אינסטגרם

Русский

תפריט
 

נהיגה ללא רישיון בתוקף

צורי סבן ושות' עורכי דין > נהיגה ללא רישיון בתוקף

נהיגה ללא רישיון נהיגה | בלתי מורשה לנהיגה

מדובר בעבירה חמורה ביותר הקבועה בסעיף 10 לפקודת התעבורה. אסור לאדם שאיננו בעל רישיון נהיגה לנהוג ברכב מנועי. ברוב המקרים מדובר בנערים אשר טרם קיבלו רישיון נהיגה, ומבקשים מהחברים שלהם להתיר להם "לעשות סיבוב". החוויה הזאת עלולה לעלות ביוקר. העונש הצפוי הוא חמור ביותר. אדם הנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה דינו מאסר שנתיים, בנוסף על שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים. אמנם בפועל, שופטי בית המשפט לתעבורה, לא ממהרים לשלוח נאשמים לרצות מאסר בפועל, ולעיתים מטילים פסילה ממשוכת ומאסרים על תנאי.

התרת נהיגה לבלתי מורשה לנהיגה | ענישה
מדובר בעבירה חמורה המוגדרת בחוק כהתרת נהיגה. העונש הצפוי כולל רכיב של מאסר, פסילת רישיון וקנס.

 

פסילת מינימום 3 חודשים | סעיף 38 לפקודת התעבורה

הורשע אדם: 
(1) על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה;
(2) על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;
(3) על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש,
דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
39. על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו; בנוסף לכל עונש אחר; פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 

תוספת ראשונה לפקודת התעבורה(סעיפים 38 ו-39) 
1. עבירה לפי סעיף 10 (למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
1א. עבירה לפי סעיף 12א1(ב) ו-(ג).
2. עבירה לפי סעיף 62(7).
2א. עבירה לפי סעיף 12א2.
3. עבירה לפי סעיף 338(1) או (4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
4. עבירה לפי תקנה 47(ד), 26(2 84(ב), כשההסעה היא בשכר, 144 או 308(ד) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, (להלן; התקנות).

קיבלת זימון לבית משפט? קבע/י פגישת ייעוץ ללא התחייבות

×
שלום,
במה אפשר לעזור?
צור קשר
נווט

צרו איתנו קשר
שינוי גודל פונט
ניגודיות
WhatsApp chat