Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 265 ביקורות
×
js_loader

נהיגה ללא רישיון בתוקף

 • עורך דין צורי סבן
  עורך דין צורי סבן

נהיגה ברכב היא אחריות כלפי נוסעי הרכב וגם כלפי המכוניות והולכי הרגל המצויים באותו המקום באותה נקודת הזמן . אדם הנוהג ללא רישיון נהיגה כלל או המבצע נהיגה ללא רישיון בתוקף הוא סיכון לכלל הציבור.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל

משרד התחבורה מפעיל מערכת רחבה הכוללת למידה תיאורטית של חוקי התנועה והתמרורים שכל נהג חייב להיות בקיא בחומר זה על בוריו ולעבור בהצלחה את המבחן. בנוסף לכך, על כל אדם המעוניין ברישיון נהיגה ללמוד כמות מינימלית של שיעורים מעשיים בבית ספר לנהיגה ולאחר מכן לגשת למבחן מעשי. רק אדם שעובר בהצלחה את שני המבחנים הבסיסיים הללו, הוא בעל ידע וכשיר לנהיגה ולכן מקבל רישיון נהיגה.
אם אדם נתפס בעת נהיגה ומסתבר שהוא אינו בעל רישיון נהיגה כלל ולמרות זאת הוא נוהג בדרכים. המשטרה ומשרד התחבורה מתייחסים לעבירה זו כחמורה ביותר מבין כל העבירות בתחום התעבורה אדם זה מזלזל בקביעה היסודית של משרד התחבורה בדבר ההכשרה שחייב לעבור כל אדם המעוניין ברישיון נהיגה ישראלי.

לנוכח העבירה החמורה גם העונש בגין עבירה זו הוא חמור מאד ועומד על מקסימום של שנתיים שנות מאסר בפועל .

נהיגה עם רישיון נהיגה פג תוקף שלא חודש במועד

אדם שנתפס נוהג עם רישיון נהיגה לא בתוקף והוא לא דאג לחדש אותו ביצע עבירה טכנית. מכיוון שרישיונו אינו בר תוקף חל עליו איסור לנהוג עד שיקבל רישיון תקף.
אם נהג זה ביצע עבירה כלשהי, יקבל קנס בסך 250 ₪ לאור העובדה שביצע נהיגה ללא רישיון בתוקף, מתוך מחשבה שהנהג כאדם אחראי היה אמור לחדש את הרישיון במועד. מתבצעת בדיקה כמה זמן חלף ממועד פקיעת רישיון הנהיגה ועל פי אורה של התקופה נגזר עונשו. ככל שהתקופה ארוכה יותר, כך העונש יהיה חמור יותר.

אם תקופת הנהיגה ללא רישיון פיזי היא בת ששה חודשים, הוא יקבל זימון לבית המשפט והעונש הצפוי הוא פסילת רישיון הנהיגה על תנאי או פסילה בפועל למשך כמה חודשים.

עונש על נהיגה ללא רישיון בתוקף

חומרת הענישה בגין נהיגה ללא רישיון בתוקף נגזרת בהתאם למספר נסיבות ספציפיות.
למשל, מאסר על תנאי / בפועל, שלילת רישיון לפרק זמן, קנס ועוד.

הענישה על נהיגה עם רישיון פג תוקף עד פרק זמן של חצי שנה – קנס של 250 ש"ח.
הענישה על נהיגה עם רישיון פג תוקף בין חצי שנה לשנתיים – קנס של 750 ש"ח
הענישה על נהיגה עם רישיון פג תוקף בתקופה מעבר לשנתיים – זימון למשפט שעשויה לגרור פסילת רישיון נהיגה

נהג שהתיר לאדם אחר לנהוג ברכבו בידיעה שאינו מורשה נהיגה

אם נהג מבקש להשאיל רכב מאדם אחר, גם הוא וגם בעל הרכב חייבים לדעת איזה סוג רישיון יש לו ועל אילו סוגי רכבים הוא מורשה לנהוג. הידע בתחום הנהיגה הוא ספציפי לסוג רכב, גודלו ומספר גלגליו.
נהג שלא עבר הכשרה טכנית ומעשית לא יכול לנהוג על רכב אחר מאשר זה שצוין ברישיון הנהיגה שלו.

מדובר כאן בעבירה משולבת גם של הנהג שלא פעל בהתאם לרישיון הנהיגה שלו וכן של בעל הרכב שהתיר לו לנסוע ברכב שלו כשברור לו שאין לנהג ידע ורישיון לנהוג בו.
בעל הרכב גם ביצע עבירה חמורה לפי סעיף 10 (ב ), זו התרת נהיגה לבלתי מורשה, הוא גם גרם לאותו אדם לנסוע ללא ביטוח לאור העובדה שאין בידיו רישיון נהיגה רלבנטי. העונש לבעל הרכב עלול לכלול את פסילת רישיון הנהיגה לתקופה מינימלית של שלושה חודשים, קנס כספי ואף תקופת מאסר.

נהיגה בכלי רכב השונה מזה המותר לנהג לנהוג על פי רישיונו

כל אדם למד נהיגה על סוג רכב על פי רצונו, רכב דו גלגלי, מכונית בעלת גיר רגיל, מכונית בעלת גיר אוטומטי, אוטובוס, משאית, טרקטור, אמבולנס וכו'. כל נהג מורשה ללמוד רק על כלי התחבורה שרישיונו מיועד לך.

אדם שנוהג כל חייו במכונית רגילה, לא יודע איך לנהוג במשאית בעלת תכונות טכניות וגובה שונה מעל הכביש. אדם שנוהג ברכב, שאינו מורשה לנהוג בו הוא סכנה גדולה לציבור .

העונשים הצפויים בגין עבירה חמורה זו הם שלילת רישיון על תנאי, שלילת רישיון לתקופה שעליה יוחלט וקנס כספי.

אם על פי גיליון ההרשאות של הנהג יסתבר שזו לא הפעם הראשונה שהוא נתפס על עבירה מסוג זה, דרגת העונש תהיה חמורה יותר עד מאסר בפועל .

הסיבה העיקרית לחומרת העונש היא עקב רמת המסוכנות הרבה של הנהג שנוהג ברכב שאינו יודע את אופן הנהיגה בו, נהג בעל וותק מועט יקבל עונש חמור הרבה יותר מנהג וותיק.

מה המשמעות של פסילת רישיון לנהג בלתי מורשה שמעולם לא הוציא רישיון?

אדם שלא הוציא מעולם רישיון נהיגה אך למרות זאת נתפס באשמת נהיגה ללא רישיון על כלי רכב, עבר עבירה חמורה על חוקי התעבורה. לכן הוא צפוי גם לעונשים חמורים, פסילת רישיון נהיגה על תנאי או בפועל מיד עם הוצאת הרישיון לתקופה שעליה יחליט בית המשפט, קנס כספי ומאסר על תנאי.

בנוסף לכך ייגזר עונש גם על בעל הרכב שאישר לו לנהוג ברכב ביודעו שהוא עדיין לא הוציא רישיון נהיגה. גם רישיונו של בעל הרכב עלול להיפסל אלא אם הוכיח שהוא לא ידע על לקיחת הרכב והדבר קרה ללא אישורו.

פסילת מינימום 3 חודשים | סעיף 38 לפקודת התעבורה

הורשע אדם: 
(1) על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה;
(2) על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;
(3) על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש,
דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
39. על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו; בנוסף לכל עונש אחר; פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

תוספת ראשונה לפקודת התעבורה (סעיפים 38 ו-39) 

1. עבירה לפי סעיף 10 (למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
1א. עבירה לפי סעיף 12א1(ב) ו-(ג).
2. עבירה לפי סעיף 62(7).
2א. עבירה לפי סעיף 12א2.
3. עבירה לפי סעיף 338(1) או (4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
4. עבירה לפי תקנה 47(ד), 26(2 84(ב), כשההסעה היא בשכר, 144 או 308(ד) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, (להלן; התקנות).

שאלות נפוצות

מהו ההיבט הביטוחי בעניין תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף?

מבחינת ההיבטים הביטוחיים, אין זה אומר שתאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף משמעו שאין פיצוי. תלוי בתקופה בה רישיון הנהיגה לא היה בתוקף. מצד אחד, חברת הביטוח עשויה לטעון כי האדם נהג שלא בהתאם לתנאי הפוליסה, ואולם, הנהג שכח לשלם את אגרת הרישיון שלו או שלא נשלחה אליו אגרת חידוש רישיון הנהיגה שלו כלל. ואז נוצר מצב בו פקע הרישיון בעקבות אי תשלום אגרת רישיון הנהיגה.
מאידך, במידה ונפסל לנהג רישיון הנהיגה, הרי שטענתם של חברת הביטוח למעשה נכונה, מכיוון שפוליסת הביטוח תקפה כל עוד הנהג/ת לא נוהג/ת בפסילה או בשלילת רישיון נהיגה. יחד עם זאת, חברת הביטוח תתקשה להעלות טענה כי רישיון הנהיגה של אדם נפסל בעקבות צבירת נקודות, ואולם לא קיבל על כך הודעה כדין על ידי משרד הרישוי.

מהו ההיבט התעבורתי בעניין תאונה ללא רישיון נהיגה בהיותו בלתי מורשה?

באופן כללי, מדובר על עבירת תעבורה חמורה מאוד של תאונת דרכים, וככל שהחבלות בגוף המעורבים בתאונת הדרכים קשה כך יחידות התביעה במשטרה ו/או בפרקליטות ייעתרו לעונשים כבדים יותר. ואולם, תאונה עם אדם שנהג ללא רישיון נהיגה בהיותו בלתי מורשה, מי שלא עבר תיאוריה, לא עבר טסט ומעולם לא הונפק עבורו רישיון נהיגה, הרי שרישיונו לתקופה של כמה חודשים ועד שנים, לצד ענישה נוספת של עונש מאסר, מאסר על תנאי, קנס, ועוד.

עורך דין תעבורה

צורי סבן

עורך דין תעבורה צורי סבן מייסד ומנכ"ל חברת עורכי הדין סבן ושות' המונה מספר עורכי דין במספר סניפים ברחבי הארץ, החברה עוסקת בענייני תעבורה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזה מספר שנים. לעורך הדין סבן הצלחות ותקדימים רבים במסגרתם דאג והשיב לאלפי נהגים את רישיונות הנהיגה שלהם.

אודות >
קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  Google ג גוגל
  4.9
  מבוסס על 265 ביקורות
  ×
  js_loader
  דילוג לתוכן