Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 265 ביקורות
×
js_loader

כמה נקודות זה שלילה לנהג חדש

 • עורך דין צורי סבן
  עורך דין צורי סבן

נהגים חדשים בישראל נמצאים בסיכון מוגבר למעורבות בתאונות דרכים. הסיבה לכך היא שהם עדיין לא פיתחו את מיומנות הנהיגה שלהם במלואה, ועשויים לעשות טעויות שעלולות להיות מסוכנות.

כמה זמן זה נהג חדש מוגדר?

על פי תקנות התעבורה, נהג חדש מוגדר לתקופה של שנתיים, וזאת מיום קבלת רישיון הנהיגה ולמשך השנתיים הראשונות לנהיגתו. נהגים חדשים נדרשים לשאת שלט "נהג חדש" בחלק האחורי של הרכב שלהם, כדי לסמן לנהגים אחרים על חוסר ניסיונם. בנוסף, הם נדרשים להיות מלווים על ידי נהג ותיק במשך ששת החודשים הראשונים שלהם על הכביש. הליווי מתבצע בשעות היום במשך שלושת החודשים הראשונים, ובשעות היום והלילה בששת החודשים הנותרים.

.

מתי לא יונפק רשיון נהיגה?

– רשיון נהיגה בדרגה B לא ינתן למי שטרם מלאו לו 17 שנים.
– לא ינתן רשיון נהיגה למי שהורשע במהלך השנה שקדמה לבקשת הרשיון בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים. ואולם, בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להחליט אחרת מנימוקים שירשמו.

נהג חדש: חוקים והתנהלות

נהג מלווה ב-3 חודשים ראשונים ממועד קבלת הרישיון ( סעיפים 12א1 ו- 12א2 לפק' התעבורה)
בשלושת החודשים הראשונים ממועד קבלת הרישיון, חייב לשבת לצדו מלווה. עקב ריבוי התאונות שבהן מעורבים נהגים צעירים, נדרש נהג חדש לנהוג במשך שלושה חודשים מיום הוצאת הרישיון עם נהג ותיק לצדו. לנהיגה באופנוע, בטרקטור ובטרקטורון לא נדרש מלווה . הגדרת מלווה:

1. נהג מעל גיל 24 המחזיק ברישיון נהיגה לפחות 5 שנים.

2. נהג מעל גיל 30 המחזיק ברישיון נהיגה לפחות 3 שנים.

היכן המלווה לנהג חדש צריך לשבת?

המלווה צריך לשבת ליד הנהג ולא במושב האחורי. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכבו יותר משני נוסעים, אלא אם לצידו יושב מלווה. יצויין, כי קיימת מחלוקת האם די בכך שהמלווה ישב במושב האחורי, או שמא המלווה חייב לשבת במושב שלצד הנהג.

הגבלות נהג חדש - על מי הן לא מוטלות?

על חייל או שוטר – כשהוא נוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות וברשותו רשיון נהיגה מטעם צה"ל או המשטרה. (במקרה כזה יחולו פקודת הצבא או פקודות המשטרה). גם בתחומים אחרים, השיפוט הצבאי מעט שונה.

מהו עונש המינימום לנהג חדש המפר את המגבלות שבחוק?

פסילה לתקופה של 3 חודשים לפחות, בטרם המשפט, לעיתים קצין משטרה יטיל פסילה מנהלית ל- 30 ימים וכן ישבית הרכב ל-30 ימים.

נקודות לנהג חדש ומחיקתן

משרד הרישוי מוסמך לפסול רשיונות של נהגים חדשים בהתאם לנקודות שצברו, וזאת מכח תקנה 544 לתקנות התעבורה. אולם, זכות השימוע עדיין שרירה וקיימת ונהג חדש הצובר כמות נקודות מקסימלית שמוזמן למשרד הרישוי יכול להגיע ולהעלות את טענותיו, אם בעצמו ואם על ידי עורך דינו.

העונש בצבירת נקודות של נהג חדש תואם את העונש של נהג וותיק – אלו הן הענישות (כולן או מקצתן):

 • קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
 • מבחן עיוני בנהיגה;
 • מבחן מעשי בנהיגה;
 • פסילתו של נהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי; בדיקות רפואיות.
 • נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 8 נקודות יוזמן קורס בסיסי בנהיגה נכונה.
 • נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
 • נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

כמה נקודות זה שלילה?

נקודות תעבורה שנצברו יובילו לשלילה לנהג חדש. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברשיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורשיונו יחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205. נהג, אשר רשיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רשיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

שאלות נפוצות לנהגים חדשים

חידוש רשיון הנהיגה של נהג חדש בתום התקופה (השנתיים)

בתום התקופה בה הנהג מוגדר כנהג חדש יחודש רישיון הנהיגה של הנהג וברישיון המחודש שיונפק לא תופיע ההגבלה "נהג חדש".

 

מתי רישיון הנהיגה של נהג חדש לא יחודש אוטומטית?

 1. הנהג נפסל בבית המשפט לתעבורה לתקופה של לפחות 3 חודשים.
 2. הנהג הורשע באחת מעבירות חמורות אלו:
  – נהיגה ללא רישיון תקף.
  – אי עצירה לפני מסילת ברזל.
  – אי ציות לרמזור.
  אי ציות לתמרור "עצור" או "האט".
  נהיגה במהירות מופרזת.
  נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
  – עקיפה אסורה.
  – אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע.
  – הסתייעות ברכב לביצוע עבירות מין.
  – גרימת תאונת דרכים בה נפגע אדם.
  – הסתייעות ברכב לביצוע עבירה מסוג עוון או פשע.

 

ההבדלים בין נהג חדש ונהג צעיר

הגדרה של נהג צעיר היא הגדרה של חברות הביטוח בלבד ולכן אצל חלק מחברות הביטוח מדובר במי שטרם מלאו לו 21 שנה, ובחלק אחר מדובר במי שטרם מלאו לו 24 שנה. נהג צעיר נאלץ לשלם יותר מנהג וותיק, הן מבחינת הפרמיה והן מבחינת ההשתתפות העצמית כיוון שהוא משתייך לקבוצת סיכון גבוהה יותר. ישנן מספר הגבלות עבור ביטוח נהג חדש שאינן "תופסות" לגבי ביטוח נהג צעיר והם:

 1. שלט – נהג שסיים לימוד נהיגה לאחרונה, נקרא נהג חדש ומחוייב להציג שלט על השמשה האחורית ברכב עם כיתוב נהג חדש.
 2. נהג מלווה – בשל ריבוי תאונות וחוסר נסיון בנהיגה של נהגים חדשים המדינה מחייבת את כל הנהגים החדשים להעזר בנהג מלווה במשך שלושת החודשים הראשונים מיום הנפקת רישיון הנהיגה.
 3. הגבלת נוסעים לנהג חדש – לנהג חדש אסור להסיע יורת משני נוסעים במשך כל תקופת היותו נהג חדש, אלא עם ברכב נוכח נהג מלווה. הגבלה זו אינה חלה על נהג חדש מעל גיל 21.

 

ביטוח נהג חדש – מה הוא כולל?

ביטוח רכב שמיועד לכל נהג ובכלל זה גם לנהג חדש, מתחלק לשלושה ביטוחים: ביטוח חובה שאין לוותר עליו, ביטוח מקיף וביטוח צד ג'. בכל אחד מהם חייבת להיות התוספת פרמיה של ביטוח נהג צעיר. התוספת נחשבת ליקרה יחסית. מחיר הביטוח יפחת לאחר שנהגים חדשים או צעירים יעברו את גיל הנהג הצעיר

 

נהג חדש ללא ביטוח

כבר מגיל 17 ניתן להוציא רישיון נהיגה על רכב פרטי (עד 4 טון), ואילו בדו – גלגלי הוצאת רישיון מגיל 16. כל נהג חדש חייב בנשיאת רישיון נהיגה תקף. אולם מה עם הביטוח? ביטוח חובה הוא ביטוח שאין לוותר עליו. עוד לפני שנכנסים לרכב חייבים ביטוח חובה בתוקף. גם אם ברכב שבו אתם נוהגים ישנו כבר ביטוח חובה, חייבים ליידע את חברת הביטוח באשר לכך שגיל הנהג הקבוע שנוסף הוא בין 17-24 (גיל הנהג הצעיר) כמובן בהתאמה לחברות הביטוח.

 

מה קורה במקרה של נהיגה ללא ביטוח נהג חדש?

במקרה שאינכם בעלי ביטוח נהג חדש – ביטוח מקיף ו/או ביטוח צד ג', וישנה פגיעה ברכבכם או שאתם פגעתם ברכב אחר. במקרה זה של נהג חדש בלי ביטוח פשוט אין כיסוי של הביטוח לתשלום הנזק. לעיתים המשטרה שוללת את הרישיון במקום לחודש פסילה מנהלית וישנה סבירות גבוהה כי אם יוגש כתב אישום כנגד נהג חדש או צעיר אזי התביעה תבקש עונש כבד יותר מאשר אם היה מדובר בנהג וותיק ללא עבר תעבורתי מכביד.

 

נהג חדש ושכרות / נהג חדש ואלכוהול

בשנת 2010 אישרה מליאת הכנסת הצעת חוק הקובעת רף שכרות מחמיר לנהגים צעירים עד גיל 24 ונהגים מקצועיים הנוהגים באוטובוסים, מוניות וכלי רכב מסחריים. על פי החוק החדש, אותו יזם ח"כ חמד עמאר (ישראל ביתנו) ריכוז האלכוהול המותר לנהגים צעירים ומקצועיים יהיה מעתה 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מ"ל דם, זאת לעומת 50 מיליגרם המותרים לנהגים אחרים. כמו כן החוק מציין כי בבדיקה באמצעות מכשיר "ינשוף", המשמש למדידת ריכוז אלכוהול באוויר נשוף, ירד הריכוז המותר מ-240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר, ל-50 מיקרוגרם בלבד. המשמעות היא כי אצל נהגים צעירים ומקצועיים ריכוז נמוך יחסית של אלכוהול בדם יחשב לעבירה על החוק. לדברי ח"כ עמאר החוק החדש אמור למנוע כל ספק באשר לכמות ריכוז האלכוהול המותרת בדם לנהגים הנמצאים בקבוצות סיכון, המסכנות את ציבור הנוסעים וציבור הולכי הרגל, מעבר לרמה של נהג ממוצע.

אשר על כן, מומלץ לנהגים חדשים:

 1. לא להגיע למצב בו עונש הפסילה יהיה 3 חודשים אלא פסילה פחותה מ- 3 חודשים, וזאת ע"מ שרשיון הנהיגה יחודש אוטומטית בתום התקופה.
 2. לא לשלם קנסות מסוג ברירת משפט (המנויות ברשימה הסגורה), כיוון שתשלום הקנס מהווה הרשעה לכל דבר ועניין, ולכן תשלום יוביל לאי חידוש רישיון נהיגה ולכן יש לנסות ולבטל את דוח ברירת המשפט בעיקר אם הוא ניתן בגין אחת מהעבירות המנויות ברשימה.

עורך דין תעבורה

צורי סבן

עורך דין תעבורה צורי סבן מייסד ומנכ"ל חברת עורכי הדין סבן ושות' המונה מספר עורכי דין במספר סניפים ברחבי הארץ, החברה עוסקת בענייני תעבורה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזה מספר שנים. לעורך הדין סבן הצלחות ותקדימים רבים במסגרתם דאג והשיב לאלפי נהגים את רישיונות הנהיגה שלהם.

אודות >
קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  Google ג גוגל
  4.9
  מבוסס על 265 ביקורות
  ×
  js_loader
  דילוג לתוכן