a

פייסבוק

כל הזכויות שמורות 2018 למשרד עורכי דין צורי סבן ושות'

9:00 - 17:00

שעות פעילות המשרד ימי א' - ו'

1700-70-10-15

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

פייסבוק

Русский

תפריט
 

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

עורך דין תעבורה צורי סבן > המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

1. מבקשי רשיון נהיגה לרכב ציבורי או לרכב משא כבד (ע”י פניה של משרד הרישוי).
2. עברייני תנועה “מועדים” ולאחר סיום ריצוי הפסילה או השלילה (ע”י פניה של משרד הרישוי).
3. נהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים והמשטרה דיווחה למכון הרפואי לבטיחותבדרכים על כך.
4. נהגים אשר דווחו על ידי בית המשפט למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
5. משתמשי סמים או מורשעי סמים או אלכוהול (ע”י פניה של משרד הרישוי, משטרת ישראל או סמכות הרישוי של צה”ל).
6. נהגים או מבקשי רשיון בעלי בעיות רפואיות.
7. נהג או מבקש רשיון אשר רופאו דיווח לגביו כי מחלתו עלולה לסכן אותו או את זולתו בעת נהיגה [ס’ 12ב לפקודה].
8. נהגים אשר חייבים בבדיקה רפואית בהתאם לגילם [תקנה 196].
9 . נכי משרד הבטחון או נכים אשר הופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
10. נבדקים המחוייבים בבדיקת ביקורת מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וועדת ערר.

 

לצורך גיבוש המלצה המבוססת על בדיקה יסודית ומעמיקה, מופנה נהג למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם בדיקת כשירות רפואית לנהיגה. נהג המופנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים עשוי להתבקש להמציא למכון מידע רפואי או מידע אחר, לעבור בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים או להידרש לבדיקות משלימות חיצוניות. המכון לרוב מזמן נהגים המבקשים רישיון לרכב ציבורי ומשא כבד, אלה שצברו מספר רב של עבירות, אלה שהופנו לשם על ידי בתי המשפט, כאלה שהופנו בשל בעיית בריאות גופנית או נפשית, וקשישים שזומנו בשל גילם.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים תל אביב

  • כתובת: דרך בגין 116 תל אביב
  • טלפון: 03-5634702
  • מענה טלפוני אנושי : א- ה, 18:00 –8:00 וביום ו בשעות 8:00-13:00
  • קבלת קהל: ימי שלישי בלבד
  • שעות קבלה: 12:00-14:00

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים חיפה

  • כתובת: רחוב פל-ים 15 א’ קומה 20 , קריית הממשלה חיפה
  • טלפון: 04-8699555
  • מענה טלפוני אנושי : א- ה, 18:00 – 8:00 וביום ו בשעות 8:00-13:00
  • קבלת קהל: ימי חמישי בלבד
  • שעות קבלה: 08:00-10:00

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי הרלוונטית. סמכות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינה על-פי צו של שר הבריאות מ- 1980 וכן מכוח תקנות 193, 194 ו-195 לתקנות התעבורה 
1. מתן המלצות לרשות הרישוי על כשירות רפואית לנהיגה לפי סוג רכב מנועי

2. שיפור עצמאותם היום יומית והחברתית של נכים על ידי התאמת אביזרי נהיגה ורכב למגבלותיהם הרפואית.

3. מתן ייעוץ מקצועי לגורמים תעסוקתיים שונים על פי דרישה.

4. להבטיח שמערכות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ופעולותיו מתוכננים ברמה מקצועית טובה וביצוע הפעולות נעשה על-פי התכנון וממלא אחר כל החוקים והתקנות המחייבים את המעביד עובדיו.

 

סמכויות ועדת ערר שבתל השומר | הנחיות להגשת ערר

ועדת ערר הינה יישות בקרה על המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובסמכותה לשנות או לבטל את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה אשר רואה עצמו נפגע מהחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכול ואף רשאי להגיש ערר בפני ועדת ערר שבתל השומר תוך 30 יום מיום שהודעה על כך נמסרה לו על-ידי רשות הרישוי (תקנה 195א לתקנות התעבורה). ההנחיות להגשת ערר לתל השומר ושובר תשלום אגרה נמסרות על-ידי רשות הרישוי במועד קבלת התשובה. ההנחיות להגשת ערר לתל השומר הן :

1. כתב ערר – יש לציין את הסיבה להגשת הערר, נימוקים בכתב הערר, ניתן ואף רצוי לצרף כל מסמך עדכני או רלוונטי וחוות דעת נגדית של רופאים מומחים רלוונטיים.

2. תשלום אגרה חובה, וצירוף צילום שובר האגרה לאחר ביצוע התשלום. אין לועדת ערר סמכות לפטור מתשלום האגרה.

מה תפקידו של המכון הפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים פונה לנהגים שיש חשש שאינם כשירים לנהוג עוד, והוא הגוף האמון על בחינת האפשרות לשלילת רישיון מנהגים על פי ניסיונם, גילם, וכשירותם.

המכון פונה לנהגים על בסיס מידע שהגיע אליו ממשרד הרישוי, בתי המשפט, הביטוח הלאומי, משטרת ישראל או מרופאים.

אל הבדיקה במרב”ד מגיע הנהג שהוזמן כשהוא מצוייד במסמכים רפואיים ואחרים על פי המופיע בבקשת הזימון המגיע בדואר. לעיתים, המכון מבקש או מאפשר בדיקות משלימות לבדיקה שתיערך במכון עצמו, שאותן ניתן לבצע באופן פרטי וחיצוני לבדיקה במרב”ד.

במהלך הביקור תיערך לנהג שזומן בדיקה (פיזית או נפשית) על ידי גורמים מקצועיים (כמו נרקולוג, פסיכולוג או פסיכיאטר, וכדומה), שיקבעו האם הנהג שזומן אכן אינו כשיר עוד לנהיגה.

את החלטת המרב”ד מקבל משרד הרישוי כהמלצה, והוא אינו מחוייב לפעול על פיה. באחריות רשות הרישוי לשקול את ההמלצות המתקבלות על ידי המכון, לפעול לפיהן (או שלא) וליידע את הנהג בנוגע לשינויים בהיתרי הנהיגה שלו.

מי מופנה לבדיקות כשירות רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

בשיגרה, מופנים לבדיקות במכון הרפואי מבקשי רישיון עבור רכב משא או רכב ציבורי, נהגים נכים (על ידי משרד הביטחון או המוסד לביטחון לאומי), ומבקשי רישיון הסובלים מבעיות רפואיות שעלולות להשפיע על יכולתם לנהוג.

בנוסף, מופנים נהגים לבדיקות כשירות במרב”ד לבחינת אפשרות לשלילת רישיון במקרים הבאים:

נהגים אשר עברו עבירות תנועה חמורות או מרובות, ונהגים לאחר תום תקופת שלילת רישיון ממושכת

נהגים שהיו מעורבים בתאומות דרכים ודווחו על ידי משטרת ישראל או על ידי מערכת בתי המשפט

נהגים שהורשעו בבית משפט בגין שימוש באלכוהול או בסמים. במקרים כאלה, גם הפנייה מהמשטרה או מסמכות צה”לית עשויה להספיק על מנת לזמן נהג לבחינת האפשרות של שלילת רישיון.

כיצד מגיעים לבדיקת כשירות רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המזומנים לבדיקות במרב”ד, מקבלים הודעה בעניין בדואר. בהודעה ניתן למצוא את זמני המפגש ורשימה של מסמכים וניירות שעליהם להביא עימם. חשוב להקפיד להגיע לבדיקה מצויידים בניירת שהתבקשה.

שירותי המרב”ד ניתנים בשני סניפים של המכון – בחיפה ובתל אביב.

בנוסף, יש לשלם על קיום הבדיקה. עלות הבדיקה עומדת כיום על – 623 ש”ח, בדיקה בוועדת ערר עלותה 1,057 ש”ח. התשלום יכול להתבצע באינטרנט, בבנק הדואר או בעמדות התשלום במרב”ד.

ערעור על החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

במידה ולאחר הבדיקה במרב”ד הוחלט לשלול את רישיון הנבדק, ניתן להגיש ערעור על החלטה זו לוועדת ערר בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה בגין החלטת רשות הרישוי בעניינו, לוועדת הערר של המרב”ד בתל השומר.

מומלץ בחום להיוועץ עם עורך דין מנוסה טרם ההגעה למרב”ד, על מנת לקבל הדרכה והנחיות להקטנת הסיכון שרשיונכם יישלל בעקבות הבדיקה במכון.

קיבלת זימון לבית משפט? קבע/י פגישת ייעוץ ללא התחייבות

.

×
שלום,
במה אפשר לעזור?
צור קשר
נווט

צרו איתנו קשר
שינוי גודל פונט
ניגודיות
WhatsApp chat